Onze waarden

Buenas razones para elegir

Onze waarden, de basis van onze cultuur

Het Europese management heeft 4 zijnswaarden bepaald die ten grondslag liggen aan de nieuwe geest en ambitie die gedeeld wordt door alle medewerkers van BENVIC EUROPE:

TEAMGEEST – BETROKKENHEID – RESPECT – ENTHOUSIASME

Deze waarden geven uiting van wie wij zijn of wat wij willen bereiken, wat ons bindt, wat ons kenmerkt en wat onze drijvende kracht is.

In aansluiting op onze zijnswaarden, krijgen onze ethische beginselen gestalte in acties. Zij staan voor morele verplichtingen die ieder van ons dient na te leven en die ten grondslag liggen aan ons zijn en handelen om antwoord te geven op de vraag: “Wat moet ik doen om goed te doen?