QHSE

Good reasons to choose

QHSE

Gevormd door een cultuur van veiligheid en bescherming van het meest waardevolle bezit van de onderneming, namelijk de mens, zijn we bezig om de reikwijdte van onze verplichtingen uit te breiden en ons gedrag te veranderen door middel van een charter, een ware referentie op het vlak van voorbeeldig beheer van QHSE (Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu).

Dit charter roept op tot het naleven van de belangrijkste principes:

  • Zo goed mogelijk de belangen van onze klanten dienen, anticiperen op hun behoeften en voldoen aan hun eisen
  • Innovatieve oplossingen leveren, ondersteund door een competitieve industriële structuur
  • De bescherming van de gezondheid en de veiligheid van mensen die werken op onze sites garanderen
  • De impact van onze activiteiten op het milieu minimaliseren door ons resoluut te houden aan een beleid van duurzame ontwikkeling
  • Zorgen voor een verantwoord beheer van onze producten in overeenstemming met onze verplichtingen ten aanzien van de geldende regels